Nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi trong Group Facebook hoặc bình luận trên website.

Follow mạng xã hội

Lưu ý: Hãy đặt câu hỏi trong group, mình chỉ hỗ trợ trong group, KHÔNG HỖ TRỢ QUA FB CÁ NHÂN. Group chỉ dành để đặt câu hỏi, mình sẽ trả lời qua bằng video Youtube hoặc Tiktok tùy vào độ ngắn dài của câu trả lời. Trong Group không chia sẻ kiến thức!!!